SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH

DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

MBR: 03110010; OIB: 69220111730

Adresa: Jurice Muraia 2, 40 000 ČAKOVEC

poslovni račun: HR34 2402 0061 1000 7806 5

tel./fax 040 395 091, mob. 098 761 840

E-mail: ssrdmz@ck.t-com.hr; web: www.ssrd.hr

Br. 1/1 2024.

Čakovec, 15.01.2024.

 

Predmet: Obavijest o polaganju ribolovnih ispita

Polaganje ispita za ribolovce održat će se 04.02.2023. godine u 10.00 sati u prostorijama Saveza.

Cijena naknade za polaganje ispita po kandidatu iznosi 26,50 eura

Uplatu obavezno izvršiti transakcijski prema uputama za uplatu.

Podaci za uplatu:

SAVEZ SRD MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Jurice Muraia 2, 40 000 ČAKOVEC

OIB: 69220111730

IBAN: HR34 2402 0061 1000 7806 5

Opis plaćanja: Ime i prezime, OIB polaznika, polaganje ribolovnog ispita

kontakt tajništvo : +385 (0)98 761 840

Molim da prijavite kandidate na e-mail: ssrdmz@ck.t-com.hr

Na ispit obvezno ponijeti:

Osobnu iskaznicu (+ broj OIB-a)

Kemijsku olovku

 

Tajnik Saveza SRD Međimurske županije

Ivica Jakupak