Čestitamo našim mladim reprezentativcima za 2024. godinu !!!!

U 25

Strbad Sara, Drava Donji Mihaljevec

U 20

Pozderec Luka, Klen Sveta Marija

Kovač Patrik, TSH Sensas Matchfishing Čakovec

U 15

Jug Leon, TSH Sensas Matchfishing Čakovec
Horvat Hana, TSH Sensas Matchfishing Čakovec
Varga Gabrijel, Glavatica Futtura Sensas Prelog

ZBIRNI REZULTATI LIGE MLADEŽI 2023.