Sportsko ribolovno društvo “Klen” Sveta Marija

Adresa: Sveta Marija, Dravska ulica bb

Kontakt telefon: 098 935 4071-predsjednik, 091 646 3334-dopredsjednik, 091 506 3447-tajnik

Prodaja ribolovnih dozvola: Sv. Marija – M. Hunjadi 39; R. Končara 29

Prodaja dnevnih dozvola: Hotel GOLF D. Vidovec

Web: www.srd-klen.hr

Aktualno rukovodstvo:Stjepan Slaviček-predsjednik, Dragutin Peter-dopredsjednik, Antun Kedmenec-tajnik

SRD KLEN iz Sv. Marije osnovan je 10. veljače 1977.g. Prvi predsjednik bio je Franjo Mustač, dopredsjednik Matija Štefić, a tajnik Franjo Orehovec.

Od prvog dana osnivanja društvo je veoma aktivno u športsko natjecateljskom ribolovu i to u svim kategorijama ne samo u lovu ribe, već i bacačkim disciplinama. Posebna pažnja posvećuje se radu sa mladima, pa njihove ekipe skoro svake godine učestvuju na završnim natjecanjima državnog nivoa. Ekipa seniora godinama uspješno nastupa u 2. ligi, a posljednjih godina sa promjenjivim uspjehom u 1. ligi HŠRS-a.

Mjesto okupljanja članova i organizacija raznih manifestacija odvija se kod prekrasnog ribičkog doma na obali kanala HE Dubrava. Izgradnja doma započela je 1986.g. dobrovoljnim radom članova.

Društvo je svake godine uspješan organizator tradicionalnog natjecanja u lovu pastrve umjetnim mamcima koje se odvija početkom ožujka. U suradnji sa turističkom zajednicom svake godine organizira višednevnu turističko sportsku manifestaciju «Ljeto ribe uz Dravu» sa prikazom kulturne baštine, starinski način pripremanja ribe i kuhanja ribljeg paprikaša.

Po broju od preko 250 članova spada u veća društva Saveza, a po aktivnostima među najbolja.