Sportsko ribolovno društvo “Amur” Nedelišće

Adresa: : Nedelišće, B. Radića 24 A

Kontakt telefon: GSM: 098 907 9680

Prodaja ribolovnih dozvola: Ribički dom na ribnjaku u Puščinama subotom od 10 do 12 sati

Aktualno rukovodstvo: Ciglarić Željko-predsjednik, Darko Borko – tajnik

Društvo je osnovano 29.prosinca 1994.g. Prvi predsjednik bio je Drago Đunduš, dopredsjednik Vladimir Branilović i tajnik Marijan Topolnjak.

Danas je po broju članova najveće ribolovno društvo u Međimurskoj županiji sa oko 500 članova. Ribolovne vode kojima gravitiraju su rijeka Drava od granice sa Slovenijom do Cestovnog mosta za Varaždin unutar granica Međimurske županije, jezero HE Čakovec, te šoderica Vodna u Pušćinama i šoderica u Gornjem Hrašćanu.

Plodna suradnja sa općinom Nedelišće rezultirala je izgradnjom ribičkog doma u Pušćinama, koji je mjesto okupljanja ribiča tog područja, te ribičke kućice u Gornjem Hrašćanu.

Veliku pažnju posvećuju ribljem fondu, te svake godine vrše dodatno poribljavanje šaranom i amurom u konzumnim veličinama.