Sportsko ribolovno društvo “Mura” Dekanovec

Adresa: Dekanovec, Kalnička 2

Kontakt telefon: 040 849 155

Prodaja ribolovnih dozvola: Dekanovec, M. Kovača 21 (Josip Feldi- 040 849 324)

Aktualno rukovodstvo: Renato Ciceli-predsjednik, Martin Tomašek-dopredsjednik, Dražen Tot-tajnik

Djelovanje SRD MURE Dekanovec započelo je 18.05.1960.g. i iste godine pristupa Savezu.

Prvi predsjednik bio je Josip Krizanec.

Danas je to stabilno i složno društvo od šezdesetak članova. Svoje aktivnosti orijentirali su na rijeku Muru, na čijoj su obali uredili park sa nastrešnicom kao odlično mjesto za izlete i boravak u prirodi. Neposredno uz Muru od nedavno se nalaze i šljunčare koje se poribljavaju i pripadaju krugu aktivnosti članova.

Posebno je interesantno što je u neposrednoj blizini tromeđa Hrvatske, Slovenije i Mađarske.