Međimurje, kraj med Muro i Dravo

Najmanja, najsjevernija, najnaseljenija, najmlađa, najuređenija, za nas najljepša županija Lijepe naše.Omeđena sa sjevera rijekom Murom, sa juga rijekom Dravom, a između prošarana mrtvicama, potocima i brojnim šljunčarama. Ukratko, bogom dana ribolovna destinacija.Bogatstvo voda od oko 2200 hektara, rezultira bogatstvom riba, sa ukupno 66 vrsta.Najzastupljeniji su ciprinidi sa 24 vrste, a raznolikost je upotpunjena salmonidnim vrstama potočne i kalifornijske pastrve te ponekim lipljanom u  Drenažnom jarku HE Dubrava i manje u Drenažnom jarku HE Čakovec. POVIJEST:Ribolov na ovim prostorima prisutan je oduvijek, a organizirano se počinje javljati prije stotinjak godina. Točnije 1912.g. u Prelogu je registrirano najstarije ribolovno društvo u Međimurju, Glavatica iz Preloga. Savez sportskih ribolovnih društava Međimurske županije osnovan je u Čakovcu 16. travnja 1959.g. kao Kotarski odbor sportskih ribolovnih društava u to vrijeme Kotara Čakovec.Formiranju ga sportsko ribolovna društva iz Čakovca, Kotoribe, Preloga i Murskog Središća.Za prvog predsjednika izabran je Šalamon Rafael iz Čakovca, za podpredsjednika Kavran Feliks iz Preloga, a za tajnika Bosnar Josip iz Čakovca. Blagajnik je bio Kipke Josip iz Čakovca, te odbornici Vizar Ivan iz Preloga, Cofek Josip i Palnec Ivan iz Murskog Središća, Horvat Stjepan i Vrančić Josip iz Kotoribe. U nadzorni odbor imenovani su Vlahek Đuro iz Hodošana, Brakulić Vojislav i Šekutor Jerko iz Čakovca. Od osnutka do danas gotovo svake godine na području Međimurske županije formirano je novo društvo te je pristupanjem Savezu povećavalo broj članica, a time i članova. Danas Savez broji 35 članica, sa ukupno oko 4500 članova u svim kategorijama.