SAVEZ ŠPORTSKIH RIBOLOVNIHDRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Mbr. 3110010;

Adresa:Jurice Muraia 2, 40 000 Čakovec

tel/fax 040 395 091, 

mob: 098 761 840

OIB: 69220111730

e-mail: ssrdmz@ck.t-com.hr

web: www.ssrd.hr  

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

AMUR Nedelišće – CIGLARIĆ ŽELJKO, Nedelišće, B. Radića 24 A                                                                                   098 907 9680                                     

BJELKA Domašinec –KOVAČ IVICA Domašinec, M.Stjepana 2318 DEKANOVEC                                                           099 370 2480

ČAKOVEC Čakovec – JAGEC JOSIP, Strahoninec                                                                                                             098 968 4388

ČIKOV Sv.Martin na Muri-Matijačić Stjepan; RAŠPERGER JURAJ; Sv.Martin na Muri, Vrhovljan, Vrhovljanska 37          091 538 4683

ČRNEC Donji Hraščan – ZRNA VLADIMIR 40320 D.Kraljevec, D.Hraščan 60                                                                     099 215 9280

DRAVA D.Mihaljevec-PONGRAC IVAN Donji Mihaljevec, Čakovečka 7 A                                                                            091 731 6834

GLAVATICA Prelog – PFEIFER ZORAN- M.Krleža 49, 40000 Čakovec                                                                               098 241 884

JEZERIŠĆE Sv.J. u Trnju – MOLNAR DRAGUTIN,Sv. J. u Trnju 18(Švenda Franjo 0994455175)                                      099 694 6051           

KARAS Peklenica – VARGA MARKO, Peklenica, Zrinskih 45                                                                                               099 297 0702

KLEN Držimurec-Strelec – DODLEK DAVOR,                                                                                                                      095 592 7905

KLEN Sv.Marija – KOMORSKI PETAR, 40326 Sv.Maria A. Habuša 5                                                                                 099 345 4661

LINJAK Ivanovec – ŠIMUNIĆ VLADO 40 000 Čakovec, Ivanovec, Varaždinska 25                                                             098 920 7421

LINJAK Palovec – JURČEC ZDRAVKO  – Mala Subotica, N.Tesle 4 103; 40 321 Mala Subotica                                       098 966 0265

MRENA Donji Vidovec – KUČAN VLADIMIR, N.Tesle 16 40 327 Donji Vidovec                                                                   098 879 490

MURA Dekanovec – TOT DRAŽEN 40318 Dekanovec, Prvomajska 21   (Tomašek Martin  099 7507096)                             849-155

MURA Mursko Središće – GORIČANEC BORIS, D. Koncovčak 6A                                                                                    00386 367 657

OSTRIŽ Cirkovljan – STANČIN DARKO 40323 Prelog, Dr. V.Žganca 6                                                                                 098 137 1469

OSTRIŽ Novakovec – MEĐIMUREC MARCEL 40318Dekanovec, Novakovec, Novo naselje 52                                          098 345 719

RIBICA Turčišće – NOVAK DANIJEL Turčišže 25; 40318 Dekanovec;                                                                                   091 7967939

SLOGA Oporovec – PIGAC BOŽIDAR, Oporovec 48, 40 325 Draškovec                                                                             091 662 2626

SMUĐ Draškovec – SLAVIČEK ZDRAVKO 40325 Draškovec, Dravska 24                                                                           095 803 1584

SMUĐ Goričan – MESARIĆ BRANKO 40324 Goričan, Školska 89                                                                                         098 562 997   

SOM Kotoriba – LIPIĆ ZORAN 40329 Kotoriba,                                                                                                                     099 734 0454

STARA MURA Miklavec – MIROSLAV MIKULČIĆ, Miklavec 145A; 40 315 Mursko Središće                                                   098 502 454

SUNČANICA Pribislavec –ZORAN JURIČAN –   Pribislavec,                                                                                                  099 804 9013

ŠARAN Gardinovec – FURDI ZLATKO, Gardinovec, I.Mažuranića 40, 40 319 Belica,                                                           098 915 1516

ŠARAN Mala subotica – DRK BORISLAV 40 321 M.Subotica A. Šenoe 13                                                                            099 1938030    

ŠARAN Palinovec – ČANADI MARKO, Plinovec 159                                                                                                              099 824 9948

ŠARAN Podturen – ZRNA MIHAEL, Podturen, V.Nazora 4,                                                                                                     099 301 6363

ŠTUKA Donja Dubrava – HORVAT ANDREJ 40 328 D. Dubrava, Prvomajska 18                                                                   098 958 8587

TRNAVA Hodošan – MESARIĆ  IVAN B. Radića 71 Hodošan, 40 320 D. Kraljevec,                                                                099 214 1731

TSH Čakovec –  PERKO ALAN, Lopatinec,                                                                                                                                099 570 5446

VERK Križovec – ZADRAVEC IVAN,  40 316 Vratišinec, Križovec 11                                                                                        091 527 3910

ZLATNA UDICA – MIKULAJ ZLATKO, 40 000 Čakovec , Krištanovec 211                                                                                 095 902 3248

ŽUŽIČKA Kotoriba – NIKIĆ LJUBOMIR K. Tomislava 83;  40 329 Kotoriba                                                                              099 735 8860  

Predsjednik – PFEIFER ZORAN – M.Krleže 45,  40000 Čakovec                                                                      098 241 884

Dopredsjednik – MIKULČIĆ MIROSLAV Miklavec 145 A                                                                                    098 502 4543 

Tajnik – IVICA JAKUPAK – Kotoriba, Stjepana Radića 23                                                                                  098 909 8909

Predsjednik NO – KOČIŠ IVICA – Donji Mihaljevec, Dravska 1                                                                                   098 861 869