Sportsko ribolovno društvo “Čikov” Sv. Martin na Muri

Adresa: Sv. Martin na Muri, Žabnik, Ribička 31

Kontakt telefon: 091 538 4683

Prodaja ribolovnih dozvola: Ribički dom u Žabniku, trgovina EMPORIUM Vrhovljan

Aktualno rukovodstvo: Željko Kontrec-predsjednik, Dražen Oletić-dopredsjenik, Juraj Rašperger-tajnik

U najsjevernijoj općini Međimurja 02.prosinca 1990.g. osnovano je športsko ribolovno društvo «Čikov». Sv. Martin na Muri. Prvi predsjednik bio je Martin Perčić, Zdravko Jurović- dopredsjednik, a tajnik Zvonimir Živčec.

Glavno mjesto okupljanja ribolovaca i sjedište udruge je ribički dom u Žabniku. U okvirima Saveza društvo spada u veća društva sa preko 250 članova. Vrlo je aktivno u svim segmentima djelovanja, a posebno se ističe uspješan rad sa mladim ribolovcima. Jedno je od dva društva u Međimurju koje je aktivno i u bacačkim disciplinama natjecanja.

Osim rijeke Mure brojne su ribolovne vode koje ih okružuju kako na desnoj tako i na lijevoj obali Mure. Lokacije interesantne za ribolov su slijedeće: Stara Mura Lapšina i Čestijanec, Šljunčara 2 u Sv. Martinu na Muri, Stara Mura Trdovača i šljunčara na lijevoj obali Mure kod Sv. Martina, šljunčara kod Hotize, Stara Mura Žabnik, Stara Mura žuta mlaka, Stara Mura Hlapićina i šljunčare Hlapićini i Laštrecu.

Izgradnjom cestovnog mosta kod Sv. Martina pristup vodama na lijevoj obali Mure uveliko je olakšan, pa se i te vode redovno poribljavaju i paze.

U radu društva posebno se ističe suradnja sa turističkom zajednicom, općinom i ekološkim udrugama. Na području kod ribičkog doma izgrađena je poučna staza Regionalnog parka rijeke Mure.