ZAPISNIK SA SKUPŠTINE SAVEZA 12.03.2023. godine

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE SAVEZA 12.03.2023. godine

PLAN UPRAVLJANJA ZA 2023.G. – izvod

PLAN UPRAVLJANJA ZA 2023.G. – izvod 

OBRAČUN DOZVOLA ZA 2023.G

OBRAČUN DOZVOLA ZA 2023.G

RASPORED SUĐENJA LIGE I KUPOVI U 2023.

RASPORED SUĐENJA LIGE I KUPOVI U 2023.

KALENDAR NATJECANJA SSRDMŽ 2023. – KRONOLOŠKI

KALENDAR NATJECANJA SSRDMŽ 2023. – KRONOLOŠKI

ODLUKA O SUSTAVU NATJECANJA ZA 2023. godinu

ODLUKA O SUSTAVU NATJECANJA ZA 2023. godinu

REGISTRACIJA NATJECATELJA – obrazac 2023.

REGISTRACIJA NATJECATELJA-2023 – obrazac